Fundacja Przędzalnia Sztuki

 

 foto: T. Ogrodowczyk / Fundacja Przędzalnia Sztuki

Fundacja Przędzalnia Sztuki jest młodą prężnie rozwijającą się organizacją założoną przez dwie artystki: Ewę Żochowską i Natalię Kalisz – Patelak, które równolegle do własnej twórczości artystycznej aktywnie działają w zakresie edukacji kulturalnej. W tym kontekście sztukę pojmują jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Fundacja organizuje wydarzenia społeczno - artystyczne i edukacyjno - integracyjne, warsztaty artystyczne oraz wspólnie z mieszkańcami i łódzkimi artystami realizuje instalacje i akcje artystyczne w przestrzeni miejskiej. Współpracuje z placówkami kulturalno - oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, artystkami i artystami na terenie Łodzi /w szczególności Księżego Młyna/ jak również całej Polski.

 foto: T. Ogrodowczyk / Fundacja Przędzalnia Sztuki

W 2020 Przędzalnia Sztuki otrzymała wyróżnienie w społecznym plebiscycie „Punkt dla Łodzi” za "wyjątkowe działania na rzecz rewitalizacji społecznej wyjątkowego miejsca jakim jest Księży Młyn”. Jeszcze jako grupa nieformalna Przędzalnia Sztuki z Księżym Młynem związana jest od 2013 roku - tu mieszczą się pracownie twórcze założycielek organizacji, które właśnie tu prowadzą większość działań artystyczno – społecznychPrzędzalnia Sztuki praktycznie stała się częścią tej społeczności i wszystkie jej działania w tej przestrzeni zmierzają do popularyzowania cennego dziedzictwa kulturowego Księżego Młyna i aktywizowania jego mieszkańców na polu społeczno – kulturalnym. To osiedle powinno stać się dumą naszego miasta, nie tylko ze względu na unikatową w skali Europy architekturę i historię, ale przede wszystkim jako miejsce przyjazne mieszkańcom i odwiedzającym, miejsce tętniące życiem i oferujące wysokiej jakości działania kulturalno - integracyjne.

 foto: T. Ogrodowczyk / Fundacja Przędzalnia Sztuki

Księży Młyn to miejsce specyficzne na mapie Łodzi, to miasto w mieście usytuowane w niewielkiej odległości od ścisłego centrum, to miejsce z bogatą i trudną fabrykancko – robotniczą historią w tle, to miejsce kontrastów. Ulegające degradacji i zapomnieniu w ostatnim trzydziestoleciu z mozołem odzyskuje swój dawny blask i należną mu historyczną i społeczną rangę. Długotrwały proces degradacji urbanistycznej i społeczno - kulturowej odcisnął na mieszkańcach trwałe piętno. Obecnie osiedle poddawane jest długotrwałemu procesowi rewitalizacji, trwają uciążliwe remonty.

 foto: T. Ogrodowczyk 

Naszą powinnością jako organizacji i rezydujących tu artystek jest oswajanie mieszkańców ze sztuką i angażowanie ich w działania integracyjno - artystycznych. Chcemy przekonać ludzi, że wykorzystując strategie artystyczne w życiu codziennym i społecznym można świadomie budować relacje międzyludzkie i kształtować przestrzeń społeczną wokół siebie. Z roku na rok nasze działania intensyfikują się, a kolejne projekty zyskują coraz większy zasięg i liczbę zaangażowanych uczestników.

 foto: Fundacja Przędzalnia Sztuki

http://przedzalniasztuki.pl/         

http://facebook.com/przedzalniasztuki/ 

//Miny//

foto: Fundacja Przędzalnia Sztuki

CZUŁOŚĆ // Kiedy wieczorami wychodzę z pracowni, zakręcam tubki z farbami i zawory z wodą. Pędzle nie umyte, pleśń w filiżance po kawie schnie sobie od tygodni. Wszystko w najlepszym porządku. Kobiety z obrazów udają, że zamykają oczy. Lufciki domknięte, jeden na siłę. Emocje równiutko układam na półkach, a myśli zabieram ze sobą. W nocy i tak pająki wszystko poprzestawiają. Kobiety z obrazów milczą z szeroko otwartymi oczami.

WYCISZENIE // Kładę się na podłodze w cieniu mojej pracowni. Zanurzam się w sobie. Zamykam oczy. Odczuwam samoświadomość we śnie. Skrzypienie i zapach starej drewnianej podłogi uczą mnie, jak wyostrzać zmysły. Zapach farby i wilgoć mokrego papieru. Czuję ciepło od strony żeliwnego kominka. Chłód od strony okien. Słyszę ciszę. Jestem tylko tutaj i teraz. Byłam vanitas. Jestem energią. A Ty, czym jesteś?

więcej o projekcie >>>>>>>

http://przedzalniasztuki.pl/projekty-artystyczne/miny/