"Bez tytułu 9"

Ewa Żochowska, olej na płótnie, 106 cm x 155 cm, w dwóch częściach, 2006, własność artystki