"Bezsenność 2"

Ewa Żochowska, olej na płótnie, 100 cm x 100 cm, 2008, wystawa pokonkursowa 22. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczenego, Szczecin 2008, własność artystki