Portret z uśmiechem nr 1

foto: Natalia Kalisz - Patelak